Eastern Syriac :ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܟܢ
Eastern phonetic :kia: ' na: i:t
Category :adverb
[Nature]
English :naturally ;
French :naturellement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܢ, ܟܝܵܢܵܐ

See also : ܝܵܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܸܨܒ݂ܬܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun