Eastern Syriac :ܩܲܣܘܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܰܣܽܘܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :qa ' su: wa:
Category :noun
[Human → Disease]
English :a wart ;
French :une verrue ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܘܼܪܕܲܠܚܵܢܵܐ, ܒܸܙܩܵܐ, ܣܸܣܵܐ, ܨܸܨܵܐ, ܥܲܟܘܼܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun