Eastern Syriac :ܗܸܓܝܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܗܶܓܝܳܢܳܝܳܐ
Root :ܗܓܐ
Eastern phonetic :hi ghia: ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :masculine : syllabic ; ܠܵܐ ܗܸܓ݂ܝܵܢܵܝܵܐ : non-syllabic ; feminine : ܗܸܓ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ ;
French :masculin : syllabique ; ܠܵܐ ܗܸܓ݂ܝܵܢܵܝܵܐ : non-syllabique ; féminin : ܗܸܓ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܓܐ

Variants : ܗܸܓ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun