Eastern Syriac :ܡܲܢܝܸܕ
Western Syriac :ܡܰܢܝܶܕ
Eastern phonetic :' ma nyid
Category :verb
[Humanities → Language]
English :to nod ;
French :faire un signe de la tête , hocher la tête ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܡܲܢܝܘܼܕܹܐ

See also : ܡܲܕܸܥ, ܪܵܡܸܙ, ܫܲܘܕܹܥ

Source : Bailis Shamun