Eastern Syriac :ܡܢܹܩܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܢܶܩܺܝܬܳܐ
Root :ܢܩܐ
Eastern phonetic :mni: ' qi: ta:
Category :noun
[Feeding]
English :a spoon ; pluriel : ܡܢܹܩܝܵܬܹ̈ܐ : des cuillers , des cuillères ;
French :une cuiller , une cuillère ; pluriel : ܡܢܹܩܝܵܬܹ̈ܐ : des cuillers , des cuillères ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܩܐ

Variants : ܟܲܡܫܵܐ

See also : ܡܲܛܥܲܡܬܵܐ

Akkadian itqūru

akkadien itqūru

Source : Bailis Shamun