Eastern Syriac :ܚܙܵܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܚܙܳܝܳܬ̈ܶܐ
Root :ܚܙ
Eastern phonetic :ḥza: ' ia: té
Category :noun
[Human → Senses]
English :spectacles / glasses / specs ;
French :des lunettes de vue , des bésicles ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܙ, ܚܲܙܵܝ̈ܵܬܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ, ܚܲܙܵܝ̈ܵܬ݂ܵܐ, ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܝܼܬ݂ܵܐ

Source : Tobia Gewargis