Eastern Syriac :ܥܕܲܡܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ
Western Syriac :ܥܕܰܡܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ
Eastern phonetic :' da: ma: ' hé di:n
Category :adverb
[Time]
English :until now , up to now , heretofore ;
French :jusqu'à présent , jusqu'alors / jusqu'ici / jusque-là ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܥܲܕܠܵܐ, ܐܵܕܝܼܵܐ, ܥܲܕܗܵܫܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ, ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܕܵܡ ܗܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun