Eastern Syriac :ܥܹܝܢ ܥܸܓ݂ܠܵܐ
Western Syriac :ܥܶܝܢ ܥܶܓ݂ܠܳܐ
Eastern phonetic :' i:n ' i: ghla:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :onyx ;
French :l'onyx ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܲܝܢܵܐ, ܥܸܓ݂ܠܵܐ

See also : ܛܸܦܪܵܐ, ܩܲܪܟܸܕܢܵܐ, ܫܘܼܗܲܡ

Source : Bailis Shamun