Eastern Syriac :ܟܲܬܬܵܐ
Western Syriac :ܟܰܬܬܳܐ
Root :ܟܬ
Eastern phonetic :' kat ta:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :an ore / ore ;
French :un minerai ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܬ

See also : ܚܸܦܪܵܐ

distinguish from ܟܬܵܬ݂ܵܐ : a hen

ne pas confondre avec ܟܬܵܬ݂ܵܐ : une poule

Source : Bailis Shamun