Eastern Syriac :ܠܥܲܝܢܵܐ
Western Syriac :ܠܥܰܝܢܳܐ
Root :ܥܝܢ
Eastern phonetic :l ' é: na:
Category :adverb
[Human → Senses]
English :out / visibly ;
French :extérieurement / visiblement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠ, ܥܲܝܢܵܐ

See also : ܒܓܲܠܝܘܼܬܵܐ, ܒܐܲܦܹ̈ܐ, ܠܦܵܬܵܐ

Source : Bailis Shamun