Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܢܺܝܣܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :bit: ' ni ' sa: né
Category :noun
[Time]
English :season : spring / Spring / prime ;
French :saison : le printemps ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

See also : ܒܵܗܵܪ, ܬܸܕܐܵܐ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ, ܗܵܐܐܲܪ

Source : Other