Eastern Syriac :ܨܵܡܹܐ
Western Syriac :ܨܳܡܶܐ
Eastern phonetic :' ṣa: mi:
Category :verb
[Army → Military]
English :to stand watch / to watch , to be on sentry duty ;
French :monter la garde , être de garde , être sentinelle / garder ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܡܵܝܵܐ

Variants : ܨܡܵܝܵܐ

See also : ܣܵܬܹܪ, ܣܬܵܪܵܐ, ܢܵܛܹܪ, ܢܛܵܪܵܐ, ܓܵܪܹܫ ܟܵܝܫܸܟ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܢܵܘܒܵܐ, ܕܵܒܹܩ ܒܲܕܠܵܐ

Source : Bailis Shamun