Eastern Syriac :ܒܠܲܝܠܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ
Western Syriac :ܒܠܰܝܠܶܐ ܥܒ݂ܺܝܪܳܐ
Root :ܥܒܪ
Eastern phonetic :' blé lé ' wi: ra:
Category :adverb
[Time]
English :overnight , on the evening before / last night ;
French :durant la nuit dernière / pendant la nuit dernière , hier soir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܒܪ, ܐܵܕ ܠܲܝܠܹܐ, ܠܸܠܝܼܬ݂ܵܐ, ܠܲܝܠܵܐܝܼ, ܠܲܝܠܘܿܢܵܐ, ܒܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܡܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܠܲܝܠܝܼ, ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ, ܠܲܝܠܹܐ, ܠܸܠܝܵܐ, ܒܠܲܝܠܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܲܥܒܲܪ

Source : Bailis Shamun