Eastern Syriac :ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ ܐܵܘ ܩܲܕܵܡܬܵܐ
Western Syriac :ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܐܳܘ ܩܰܕܳܡܬܳܐ
Root :ܥܕ
Eastern phonetic :' da: ma: l ' ṣap ra: o: qa ' da:m ta:
Category :adverb
[Time]
English :overnight / in the course of a night , at night / by night ;
French :de nuit , la nuit , pendant une nuit / pendant la nuit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܕ, ܥܕܲܡܵܐ, ܠ, ܨܲܦܪܵܐ, ܐܵܘ, ܩܲܕ݂ܵܡܬܵܐ

See also : ܗܲܠ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ, ܟܠܹܗ ܠܲܝܠܹܐ, ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ

Source : Bailis Shamun