Eastern Syriac :ܫܵܠܡܵܐ
Western Syriac :ܫܳܠܡܳܐ
Root :ܫܠܡ
Eastern phonetic :' ša:l ma:
Category :adjective
[Army → Peace]
English :pacific , peaceful , peace-loving ;
French :pacifique , paisible , en paix , apaisé (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܠܡ, ܫܠܵܡܵܐ, ܫܲܠܡܵܐ, ܫܠܵܡܵܐ, ܫܠܵܡܵܐ ܠܘܼܟ, ܫܵܠܸܡ, ܡܫܵܠܸܡ, ܫܠܹܝܡܘܿܢ, ܫܵܠܡܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܡܲܫܠܝܵܢܵܐ, ܡܲܡܟܟ݂ܵܢܵܐ, ܣܲܙܓܪܵܢܵܐ, ܫܲܝܢܵܝܵܐ, ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܡܫܲܝܢܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun