Eastern Syriac :ܐܲܪܥܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܠܨܵܝܕܵܐ
Western Syriac :ܐܰܪܥܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܨܳܝܕܳܐ
Root :ܢܛܪ
Eastern phonetic :' ar a: n ' ṭi: ra: l ' ṣé da:
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :a game preserve ;
French :une réserve de chasse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܛܪ, ܐܲܪܥܵܐ, ܐܲܪܥܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܠܦܘܼܝܵܓܵܐ, ܐܲܪܥܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܠܨܵܝܕܵܐ

Source : Other