Eastern Syriac :ܓܹܙܵܪܵܐ ܚܸܘܵܪܵܐ
Western Syriac :ܓܶܙܳܪܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ
Root :ܓܙܪ
Eastern phonetic :gi: ' za: ra: ḥi ' wa: ra:
Category :noun
[Feeding → Food]
English :a parsnip / an edible white root ;
French :le panais / le topinambour ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܙܪ, ܓܹܙܵܪܵܐ ܕܕܲܒܪܵܐ, ܓܹܙܵܪܵܐ ܚܸܘܵܪܵܐ, ܓܹܙܪܵܐ ܫܵܝܢܵܐ

See also : ܡܘܼܫܵܥܵܐ, ܩܲܡܨܵܐ, ܐܸܣܛܲܦܠܝܼܢ

Source : Bailis Shamun