Eastern Syriac :ܒܢܵܐܗܵܩܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܢܳܐܗܳܩܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :bna ha: ' qu: ta:
Category :adverb
[Moral life → Fault]
English :see ܦܘܼܪܫܵܢܵܐܝܼܬ : unfairly / with partiality , wrongly / wrongfully ;
French :voir ܦܘܼܪܫܵܢܵܐܝܼܬ : injustement / de manière inique , abusivement / avec abus de pouvoir , avec partialité / partialement , avec parti-pris ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒ, ܢܵܐܗܵܩܘܼܬܵܐ

See also : ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܙܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun