Eastern Syriac :ܠܒܲܪ ܡܸܢ ܙܸܕܩܵܐ
Western Syriac :ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܙܶܕܩܳܐ
Root :ܙܕܩ
Eastern phonetic :lbar min ' zid qa:
Category :adverb
English :unduly , overly , excessively ;
French :trop , excessivement , indûment , particulièrement / outre mesure ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܕܩ, ܙܵܕܘܿܩ, ܨܵܕܘܿܩ, ܙܲܕܘܼܩܵܝܵܐ, ܙܲܕܝܼܩܵܐ, ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬ݂, ܙܵܕܘܿܩ, ܙܸܕܩܬܵܐ, ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕܩܸܗ, ܙܸܕܩܵܐ, ܒܙܸܕܩܵܐ

Source : Other