Eastern Syriac :ܪܲܗܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܪܰܗܒ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :rah ' wa: na:
Category :noun
English :a hostage ;
French :un otage ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܒ, ܪܲܗܒܸܢ, ܪܲܗܒܘܼܢܹܐ, ܡܵܘܙܦܵܢܵܐ ܒܪܲܗܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܪܲܗܒ݂ܘܿܢܵܐ

See also : ܡܸܫܟܵܢܵܐ

Source : Tobia Gewargis