Eastern Syriac :ܒܘܼܪܣܵܝܵܐ
Western Syriac :ܒܽܘܪܣܳܝܳܐ
Root :ܒܪܣܐ
Eastern phonetic :bu:r ' sa: ia:
Category :noun
[Professions]
English :a tanner ;
French :un tanneur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܣܐ, ܒܲܪܣܹܐ, ܒܲܪܣܘܼܝܹܐ

See also : ܕܲܒܲܓ݂ܵܐ, ܡܓܲܡܪܵܢܵܐ, ܦܲܠܹܚ ܡܸܫ̈ܟܹܐ

Source : Bailis Shamun