Eastern Syriac :ܙܵܓ݂ܵܐ ܕܐܘܼܪܕܥܵܐ
Western Syriac :ܙܳܓ݂ܳܐ ܕܐܽܘܪܕܥܳܐ
Eastern phonetic :' za: gha:d ' u:rd a:
Category :noun
[Animals → Wild]
English :a tadpole ;
French :un têtard ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܵܓ݂ܵܐ, ܕ, ܐܘܼܪܕܥܵܐ

See also : ܦܸܩܝܼܬ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun