Eastern Syriac :ܠܵܒ݂ܸܫܪܲܦ̮ܫܵܐ
Western Syriac :ܠܳܒ݂ܶܫܪܰܦ̮ܫܳܐ
Eastern phonetic :la: ' wiš ' ra: ' ša:
Category :noun
[Clothing]
English :a shawl ;
French :un châle ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܵܐܠ, ܫܵܠ

See also : ܕܪܵܝܵܐ, ܕܵܪܹܐ, ܠܵܒ݂ܸܫ, ܠܒܫ, ܪܲܦ̮ܫܵܐ