Eastern Syriac :ܚܡܝܼܪܵܐ ܕܲܦܫܵܪܵܐ
Western Syriac :ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܰܦܫܳܪܳܐ
Root :ܚܡܥ
Eastern phonetic :' ḥmi: ra: da ' pša: ra:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :an enzyme ;
French :une enzyme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܡܥ, ܚܡܵܥ, ܚܡܵܐ, ܚܡܝܼܥܵܐ, ܚܡܝܼܥܘܼܬܵܐ, ܚܡܵܝܬܵܐ, ܚܡܝܼܪܵܐ, ܦܫܵܪܵܐ

Source : Other