Eastern Syriac :ܓܵܒܘܿܥܵܐ
Western Syriac :ܓܳܒܽܘܥܳܐ
Eastern phonetic :ga: ' bu: a:
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :a pitcher ;
French :un pichet , une cruche ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܟܘܿܦܹܬܵܐ, ܐܲܓ݂ܵܢܵܐ, ܓܪܵܒܵܐ, ܐܵܒܪܹܝܩܵܐ, ܓܝܼܢܵܐ, ܙܵܒܘܿܪܵܐ, ܙܵܒܘܿܪܬܵܐ, ܟܘܼܙܵܐ, ܟܲܪܵܙܵܐ, ܠܓܘܿܢܬܵܐ, ܡܓܝܪܣܐ, ܩܘܼܠܬ݂ܵܐ, ܩܲܪܡܵܣܵܐ, ܚܲܠܬ݂ܵܐ

Source : Other