Eastern Syriac :ܛܲܪܟܣܝܼܡܵܐ
Western Syriac :ܛܰܪܟܣܺܝܡܳܐ
Eastern phonetic :ṭark ' si: ma:
Category :noun
[Country → Plants]
English :an endive ;
French :une endive ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܡܪܘܼܪܝܼܬܵܐ, ܗܸܢܕܒ݂ܵܐ, ܐܲܢܛܘܼܒܝܼܐ, ܟܵܗܹܐ, ܝܵܥܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܡܝܼܣܵܐ, ܦܫܝܼܫܵܐ, ܚܸܕܒ݂ܵܐ, ܚܸܕܒ݂ܵܐ

Source : Other