Eastern Syriac :ܛܲܪܡܝܼܣܵܐ
Western Syriac :ܛܰܪܡܺܝܣܳܐ
Eastern phonetic :ṭar ' mi: sa:
Category :noun
[Country → Plants]
English :an endive ;
French :une endive ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܪܘܼܪܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܟܣܝܼܡܵܐ, ܗܸܢܕܒ݂ܵܐ, ܐܲܢܛܘܼܒܝܼܐ, ܟܵܗܹܐ, ܝܵܥܝܼܬܵܐ, ܦܫܝܼܫܵܐ, ܚܸܕܒ݂ܵܐ

Source : Other