Eastern Syriac :ܩܹܘܒܲܪܢܹܝܛܵܐ
Western Syriac :ܩܶܘܒܰܪܢܶܝܛܳܐ
Eastern phonetic :qiu bar ' ni: ṭa:
Category :noun
[Professions]
Dialect :Classical Syriac

ܐܸܠܦܲܪܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Greek