Eastern Syriac :ܡܲܩܕܵܢܵܐ ܕܠܸܒܵܐ
Western Syriac :ܡܰܩܕܳܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ
Eastern phonetic :maq ' da: na:d ' lib ba:
Category :adjective
[Moral life → Feelings]
English :pitiful , inspiring compassion / eliciting pity , pitiable , touching / sad , heart-breaking / heart-rending ;
French :pitoyable , inspirant la pitié , inspirant la compassion , déchirant le cœur , touchant / triste ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܩܕܵܢܵܐ, ܠܸܒܵܐ

See also : ܡܸܬܚܲܢܵܢܵܐ, ܣܵܦܩܵܐ ܠܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun