Eastern Syriac :ܘܲܗܕܵܐ
Western Syriac :ܘܰܗܕܳܐ
Eastern phonetic :' wah da:
Category :noun
[City]
English :1) a public place ; ܘܲܗܕܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ : a square / a public square ; 2) see also ܫܸܛܚܵܐ / ܕܵܪܬܵܐ : a courtyard ;
French :1) un lieu public / une place ; ܘܲܗܕܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ : une place publique ; 2) voir aussi ܫܸܛܚܵܐ / ܕܵܪܬܵܐ : une cour ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܫܛܚܵܐ

See also : ܡܲܫܛܚܵܐ, ܡܲܝܕܵܢ, ܦܘܿܠܵܐ, ܫܸܛܚܵܐ, ܕܵܪܬܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Arabic