Eastern Syriac :ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܟܶܣܦܳܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :kis pa: ' né ta:
Category :adjective
[Trade]
English :feminine of ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ;
French :féminin de ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ

See also : ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun