Eastern Syriac :ܐܲܝܘܵܢ
Western Syriac :ܐܰܝܘܳܢ
Eastern phonetic :' é wa:n
Category :noun
[Art → Architecture]
English :see ܟܸܦܬܵܐ / ܣܪܘܼܓ݂ܵܐ : a portico ;
French :voir ܟܸܦܬܵܐ / ܣܪܘܼܓ݂ܵܐ : un portique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܵܝܘܵܢ

See also : ܟܸܦܬܵܐ, ܣܪܘܼܓ݂ܵܐ, ܐܲܙܓܵܐ

Source : Bailis Shamun