Eastern Syriac :ܒܲܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ
Western Syriac :ܒܰܬ݇ܪ ܟܳܘܶܬܪܳܐ
Eastern phonetic :bar ka ' wi tra:
Category :noun
[Time]
English :post meridiem / the afternoon ;
French :l'après-midi ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܵܬ݇ܪ, ܟܵܘܸܬ݂ܪܵܐ, ܒܵܬܲܪ ܛܲܗܪܵܐ, ܒܵܬܲܪ ܛܲܗܪܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun