Eastern Syriac :ܪܗܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܪܗܺܝܒ݂ܳܐܺܝܬ
Root :ܪܗܒ
Eastern phonetic :rhi: ' wa: i:t
Category :adverb
[Time]
English :immediately , on the spot , presto / as if by magic ;
French :immédiatement , sur l'heure , sans attendre , illico presto / comme par magie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܒ

See also : ܠܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ, ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ, ܐܵܕܝܼܵܐ, ܗܲܪ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܒܸܡܛܲܝܒ݂ܵܐ, ܐܲܠܒܵܐܲܠ, ܒܲܥܓܲܠ, ܡܸܚܕܵܐ

Source : Bailis Shamun