Eastern Syriac :ܚܲܕܒܵܐ
Western Syriac :ܚܰܕܒܳܐ
Eastern phonetic :' ḥad ba:
Category :noun
[Country → Plants]
English :1) Chicory / chicoree ; 2) endive ;
French :1) la chicorée ; 2) une endive ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܚܸܕܒ݂ܵܐ

See also : ܛܲܪܟܣܝܼܡܵܐ, ܗܸܢܕܒ݂ܵܐ, ܐܲܢܛܘܼܒܝܼܐ, ܟܵܗܹܐ, ܝܵܥܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܡܝܼܣܵܐ, ܦܫܝܼܫܵܐ, ܡܪܘܼܪܝܼܬܵܐ, ܚܲܣܡܪܵܪܹ̈ܐ, ܦܲܪܦܚܝܼܢܵܐ

Source : Oraham