Eastern Syriac :ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ
Western Syriac :ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ
Root :ܢܡܘܣ
Eastern phonetic :bna: ' mu: sa:
Category :adverb
[Legal]
English :according to the law ; ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܸܬܛܵܪܵܢܘܼܬܵܐ : according to the law of evolution ;
French :d'après la loi ; ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܸܬܛܵܪܵܢܘܼܬܵܐ : d'après la loi de l'évolution ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܡܘܣ, ܪܝܼܫ ܢܵܡܘܿܣܵܐ, ܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬ, ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ, ܢܵܡܘܿܣܵܐ, ܒ, ܢܵܡܘܿܣܵܐ

Source : Other