Eastern Syriac :ܝܲܪܩܵܐ ܪܲܓ݂ܝܵܐ
Western Syriac :ܝܰܪܩܳܐ ܪܰܓ݂ܝܳܐ
Root :ܝܪܩ
Eastern phonetic :' iar qa: ' ra: ghia:
Category :noun
English :purslane ;
French :le pourpier / le purslane ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܪܩ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ

See also : ܦܲܪܦܚܝܼܢܵܐ

Source : Bailis Shamun