Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܟܘܿܠܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܟܽܘܠܝܳܬ̈ܶܐ
Root :ܟܠ
Eastern phonetic :bi:t ku ' lia: té
Category :noun
[Human → Body]
English :the lower back ;
French :le bas du dos , les reins ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܠ, ܒܹܝܬ, ܟܘܿܠܝܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun