Eastern Syriac :ܚܘܵܪܵܐ
Western Syriac :ܚܘܳܪܳܐ
Root :ܚܘܪ
Eastern phonetic :' ḥwa: ra:
Category :verb
[Colors]
English :to whiten , to grow white , to turn or become white or whiter , to turn pale (?) ;
French :blanchir , devenir blanc , pâlir (?) ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܚܘܪ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܵܪܘܼܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܿܪܬܵܐ, ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ, ܚܘܵܪܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܚܘܵܪ ܕܲܩܢܵܐ, ܚܘܵܪ ܟܘܿܣܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ