Eastern Syriac :ܒܲܪ ܡܸܠܟܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪ ܡܶܠܟܳܐ
Root :ܡܠܟ
Eastern phonetic :bar ' mil ka:
Category :noun
[Professions]
English :also ܡܵܠܟܵܐ : a counselor , an adviser / an advisor ;
French : aussi ܡܵܠܟܵܐ : un conseiller ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܲܪ, ܡܸܠܟܵܐ

distinguish from ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ : a prince

ne pas confondre avec ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ : un prince

Source : Other