Eastern Syriac :ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܚܘܳܪܢܳܝܳܐ
Root :ܚܘܪ
Eastern phonetic :ḥwa:r ' na: ia:
Category :adjective
[Colors]
English :masculine : whitish , somewhat white , hoar / hoarish ; feminine : ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ ;
French :masculin : blanchâtre , chenu , assez blanc , très pâle , presque blanc ; féminin : ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܚܘܪ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܿܪܬܵܐ

Source : Oraham