Eastern Syriac :ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܘܳܪܢܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܚܘܪ
Eastern phonetic :ḥvar na ' iu: ta
Category :noun
[Colors]
English :whitishness , the state of being white ;
French :la blancheur , le fait d'être blanc ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܚܘܪ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܿܪܬܵܐ