Eastern Syriac :ܒܸܣܬܪܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܣܬܪܳܝܬܳܐ
Root :ܒܣܬܪ
Eastern phonetic :bis ' tré ta:
Category :adjective
English :feminine of ܒܸܣܬܪܵܝܵܐ ;
French :féminin de ܒܸܣܬܪܵܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܣܬܪ, ܒܸܣܬܪܵܐ, ܒܸܣܬܪܵܐܝܼܬ, ܒܸܣܬܪܵܢܵܝܵܐ, ܒܸܣܬܪܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun