Eastern Syriac :ܠܲܚܠܸܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܠܰܚܠܶܚܳܢܳܐ
Root :ܠܚܠܚ
Eastern phonetic :laḥ li ' ḥa: na:
Category :adjective
[Animals]
English :see also ܡܓܵܘܪܪܵܢܵܐ ; animal : ruminant / that chews the cud ;
French :voir aussi ܡܓܵܘܪܪܵܢܵܐ ; animal : ruminant ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܚܠܚ, ܠܲܚܠܸܚ, ܠܲܚܠܘܼܚܹܐ, ܡܠܲܚܠܸܚ, ܠܲܚܠܲܚܬܵܐ, ܠܲܚܠܸܚܵܢܵܐ

See also : ܡܓܵܘܪܪܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun