Eastern Syriac :ܐܸܠܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܐܶܠܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :i ' li: ta:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :the rump of a sheep , a sheep tail ; plural : ܐܸܠܝܵܬܹ̈ܐ : sheep tails ;
French :l'arrière-train d'un mouton , la queue d'un mouton / une queue de mouton ; pluriel : ܐܸܠܝܵܬܹ̈ܐ : des queues de moutons ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܛܘܼܦܪܵܐ, ܬܲܪܒܵܢܵܐ, ܚܪܘܿܬܵܐ, ܦܪܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun