Eastern Syriac :ܒܸܪ̈ܟܵܟܹܐ
Western Syriac :ܒܶܪ̈ܟܳܟܶܐ
Root :ܒܪܟ
Eastern phonetic :bir ' ka: ké
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܒܸܪܟܵܐ : knees ;
French :pluriel de ܒܸܪܟܵܐ : des genoux ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܟ, ܡܲܒܪܸܟ, ܡܒܵܪܸܟ݂, ܒܲܪܸܟ݂, ܒܲܪܘܼܟܹܐ, ܒܸܪܟܵܐ, ܒܘܼܪܟܵܐ, ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ, ܒܪܵܟܵܐ, ܒܵܪܸܟ

Source : Bailis Shamun