Eastern Syriac :ܙܓ݂ܘܼܓ݂ܵܝܵܐ
Western Syriac :ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܳܝܳܐ
Root :ܙܓܓ
Eastern phonetic :zghu: ' gha: ia:
Category :adjective
[Nature → Minerals]
English :glass / made of glass , vitrified (?) ;
French :de verre , en verre , vitrifié (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܓܓ, ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܵܝܵܐ, ܙܓ݂ܘܼܓ݂ܝܼܬܵܘܼܬܵܐ, ܙܓ݂ܘܼܓ݂ܵܝܬܵܐ, ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܘܲܪܕܵܐ ܙܓ݂ܘܼܓ݂ܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun