Eastern Syriac :ܐܸܠܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܐܶܠܝܳܬ̈ܶܐ
Eastern phonetic :i: ' li: té
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :plural of : ܐܸܠܝܼܬܵܐ : sheep tails ;
French :pluriel de : ܐܸܠܝܼܬܵܐ : des queues de moutons ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܸܠܝܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun