Eastern Syriac :ܛܘܼܪܣܝܼܢܲܝ
Western Syriac :ܛܽܘܪܣܺܝܢܰܝ
Eastern phonetic :' ṭu:r ' si:n né
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :Mount Sinai ;
French :le mont Sinaï
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܘܼܪܵܐ, ܣܝܼܢܲܝ

Source : Bailis Shamun