Eastern Syriac :ܗܵܐ ܡܸܢ
Western Syriac :ܗܳܐ ܡܶܢ
Root :ܗܐ
Eastern phonetic :' ha: min
Category :preposition
[Time]
English :see also ܡܸܢ ܟܲܕ / ܡܸܢ ܐܸܡܲܬܝ ܕ / ܗܵܐ ܡܸܢ : since ;
French :voir aussi ܡܸܢ ܟܲܕ / ܡܸܢ ܐܸܡܲܬܝ ܕ : depuis ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܐ, ܗܵܐ ܡܸܢ ܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ

See also : ܡܸܢ ܟܲܕ, ܡܸܢ ܐܸܡܲܬܝ ܕ, ܗܵܐ ܡܸܢ

Source : Bailis Shamun